Action Learning

Action Learning jest metodą coachingu, w której zespół pracuje nad rozwiązaniem ważnego, złożonego, pilnego i rozwiązywalnego problemu. Równolegle do tego procesu członkowie zespołu dokonują transferu wiedzy, rozwoju refleksyjnego uczenia się i wzmocnienia kompetencji przywódczych. Budowa rozwiązania