Coaching zespołowy

Coaching, który wspiera pracę zespołu na poziomie realnych zadań, jak i na poziomie relacji. Zespół pracując z coachem tu i teraz zmaga się z rzeczywistymi wyzwaniami: przekazuje sobie trudne informacje, wchodzi w autentyczny konflikt, ustala obowiązujące faktycznie normy...