Napęd naszego Teamu

To co napędza nasz trenerski team...

... do wspólnej pracy, to wzajemna inspiracja, która skłania do głębszej refleksji. Wsparcie, które dajemy sobie w czasie przygotowania warsztatów, w trakcie trwania coachingów oraz po sesjach, które jest zachętą do dalszego działania. Chęć bycia lepszym w tym co wspólnie robimy, radość dzielenia się wiedzą oraz ścieranie się, podczas tworzenia nowych programów i narzędzi.


Danuta Babińska - wartości zespołowe, talenty, misja i wspierający przekonania w pracy coacha

Danuta

wartości

1. autentyczność - zgodność z rzeczywistością, niebycie kopią, falsyfikatem ani przeróbką,
2. szczerość - nieukrywanie swoich myśli, uczuć i zamiarów, bycie wyrazem prawdomówności i czystych intencji,
3. zaangażowanie - bycie włączonym (aktywnym) i bycie włączającym (aktywizującym) innych w jakąś działalność z jednoczesnym emocjonalnym poświęceniem i przywiązaniem do danego działania, przedsięwzięcia, projektu,
4. niezależność - decydowanie o sobie, niekierowanie się interesem żadnej grupy, wygłaszanie bezstronnych opinii,
5. profesjonalizm - duże umiejętności i wysoki poziom wykonywanej pracy, zawodowe uprawianie specjalizacji.

najbardziej wspierające przekonanie

Warto próbować coś zmienić, jeśli wierzysz że zmiana ma sens, choćby szanse na nią były małe. #DaSię

pięć talentów wg Gallupa

1. zbieranie (input) - pragnę wiedzieć więcej, lubię zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje,
2. empatia (empathy) - potrafię odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że jestem na ich miejscu i w ich sytuacji,
3. czar (woo) - uwielbiam podejmować wyzwania związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpię satysfakcję z budowania relacji z drugim człowiekiem.
4. komunikatywność (communication) - łatwo przychodzi mi "ubieranie swoich myśli w słowa". Jestem dobrym mówcą i rozmówcą,
5. współzależność (connectedness) - wierzę w powiązanie wszystkich rzeczy. Jestem przekonana, że istnieje bardzo mało tzw. "zbiegów okoliczności", a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

misja

Wierzę w pracę w zespole ponieważ zespół to więcej niż suma jego części. Wierzę w połączenie sił dające znacznie potężniejszy efekt niż praca w pojedynkę. Wierzę w rezultaty jakie przynosi konstruktywny konflikt, wymiana wiedzy i doświadczeń.

bio

Danuta Babińska bio


Mariusz Dłużak - wartości zespołowe w coachingu

Mariusz

wartości

1. synergia - współdziałanie różnych czynników, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań,
2. współpraca - wspólne funkcjonowanie wraz z innymi elementami w ramach całości,
3. elastyczność - łatwość przystosowania się do nowych warunków,
4. odwaga - wypowiadanie się i postępowanie zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez względu na konsekwencje,
5. zaufanie - przekonanie, że jakiejś osobie lub instytucji można ufać, że czyjeś słowa i informacje są prawdziwe oraz, że ktoś posiada umiejętności i potrafi je właściwie wykorzystać.

najbardziej wspierające przekonanie

Nie osiągnąłem jeszcze granicy tego, do czego jestem zdolny. #BezGranic

pięć talentów wg Gallupa

1. rozwaga (deliberative) - jeżeli istnieje ryzyko, wyczuwam je pod powierzchnią. Nie zaprzeczam jego istnieniu, tylko wyciągam je na powierzchnię. Tam je identyfikuję, szacuję i ostatecznie redukuję.
2. intelekt (intellection) - lubię zajęcia angażujące intelekt: rozwiązanie konkretnej zagadki, zrozumienie emocji danej osoby albo opracowanie nowej koncepcji. Jasno formułuję pytania i rozważam różne możliwe odpowiedzi, sprawdzając, która jest najbardziej użyteczna.
3. dowodzenie (command) - biorę sprawy w swoje ręce. Nie boję się konfrontacji: uważam, że konfrontacja jest pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązania. Sprawy międzyludzkie stawiam jasno, prowokując innych do bezpośredniości, szczerości i podejmowania ryzyka.
4. bliskość (relator) - gdy już nawiążę znajomość, świadomie zmierzam do jej pogłębienia i chcę się przekonać czy mogę zaufać tej osobie. Im więcej rozpoznanych wspólnych obszarów, tym więcej odwagi do wspólnego ryzyka. Im więcej wspólnego ryzyka, tym więcej zaufania.
5. zbieranie (input) - jestem dociekliwy i kolekcjonuję słowa, fakty, książki oraz cytaty. Świat jest ekscytujący dokładnie dlatego, że jest pełen nieskończonej różnorodności i złożoności.

misja

Pracuję z osobami niezadowolonymi z ważnych obszarów swojego życia a jednocześnie gotowymi na zmiany. Oraz z zespołami przechodzącymi kryzys zaufania, mającymi obawy przed konfliktem, w których brakuje zaangażowania i dbałości o wynik lub unikającymi odpowiedzialności. Aby poukładali wszystkie swoje sprawy w chciany oraz użyteczny dla siebie sposób na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

bio

Mariusz Dłużak: bio

Wdrażaj z nami Projekt Mentoring! Rozpocznij Coaching Zespołowy lub sesję Action Learning!