Mariusz Dłużak

Akredytowany coach Izby Coachingu

Mariusz Dłużak - akredytowany coach Izby Coachingu,  dyrektor śląskiego oddziału IC

Akredytowany coach Izby Coachingu, ICC, ACC ICF (w trakcie podnoszenia kwalifikacji na poziom PCC), certyfikowany coach Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, konsultant w terapiach krótkoterminowych: Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, psycholog biznesu i przedsiębiorca. Ukończył wiele szkoleń związanych z psychoterapią gestalt, psychoterapią poznawczo-behawioralną, treningiem umiejętności psychospołecznych oraz maindfulness. Konsultant metody MaxieDISC diagnozującej style zachowania ludzi, zespołów i organizacji oraz praktyk metody Points of You®. 800h praktyki w coachingu indywidualnym oraz 150h praktyki w coachingu zespołowym i grupowym. Dyrektor śląskiego oddziału Izby Coachingu.

Certyfikowany coach International Coaching Community

Pracując w obszarze biznesowym opiera się na procesie ICC. Współpracuje z sektorem MŚP, w którym każdy kryzys lub intensywne zmiany i transformacje po stronie firmy oddziałują na właściciela i jego życie prywatne. W sytuacji odwrotnej - kryzysy, trudności lub zmiany w życiu prywatnym negatywnie wpływają na zarządzanie, planowanie i podejmowanie decyzji w organizacji.

Zakres specjalizacji: work-life balance, stres, osobowość właściciela i jej oddziaływanie na własną firmę, wizerunek właściciela a wizerunek firmy, rozwój i innowacyjność w przedsiębiorstwie, kryzys firmy a kryzys właściciela - i odwrotnie, zarządzanie zespołami, przywództwo.

Akredytacja ACC International Coach Federation

Pracując w obszarze life coachingu opiera się na procesie ICF. W obszarze coachingu osobistego praca jest ukierunkowana na wspieranie pozytywnych zmian w życiu Klienta. U podstaw tego założenia leży przekonanie, że reorganizacja w jednych obszarach życia ma także pozytywny wpływ na inne jego sfery. Na przykład korzystne zmiany w życiu zawodowym mogą przyczynić się również do wzrostu zadowolenia w życiu osobistym.

Zakres specjalizacji w life coachingu: budowa pewności siebie, umiejętne korzystanie z własnego potencjału, praca z nawykami i ograniczającymi przekonaniami, motywowanie siebie, poprawa relacji lub umiejętność ich nawiązania i utrzymania, realizowanie swoich pasji, radzenie sobie ze stresem, wprowadzenie w życie jakiegoś projektu lub pomysłu, osiąganie większej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, planowanie działań, które krok po kroku przybliżą Klienta do realizacji jego celów oraz utrzymanie jego zaangażowania.

Autor projektów dla biznesu: 'Grupowy coaching przywództwa dla managerów, właścicieli firm, liderów stowarzyszeń' oraz 'Grupowy coaching przedsiębiorczości metodą Action Learning dla osób planujących otworzyć własną firmę'.

Swoją pracę poddaje superwizji u akredytowanych superwizorów Izby Coachingu, International Coach Federation, International Coaching Community.

Miejscowość: Gliwice

Telefon: +48 698 716 885

Strona www: theCoaching.pl

Adres email: m.dluzak@projektmentoring.pl

Życiorys zawodowy: CV

Trenerski i coachingowy team: Mariusz Dłużak i Danuta Babińska